Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Πόσο ΕΝΦΙΑ πλήρωσε η Εκκλησία, τι έσοδα και τι έξοδα είχε;


By on 4:00 μ.μ.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος 
ενέκρινε τον Απολογισμό
Εσόδων – Εξόδων του διαχειριστικού έτους 2014, 
ο οποίος συνοπτικά έχει ως εξής:

Έσοδα: 8.792.293,69€
Έξοδα: 8.001.283,93€
Διαφορά Χρήσεως: 791.009,76€

Για την πληρωμή φόρων δαπανήθηκαν 2.476.428,15€ 
εκ των οποίων για πληρωμή του:
1. Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 
1.722.288,30€ (μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014)
2. Φόρου επί μισθωμάτων 740.661,92€
3. Εκτάκτου ειδικού τέλους δομημένων επιφανειών 
13.477,93€
4. ΦΑΠ 3.414,47€.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου