Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015

Ψυχολογικό Τεστ: Ο Σταυρός


By on 6:00 μ.μ.Σε ένα λευκό χαρτί, σχηματίζετε έναν σταυρό!

Το ζητούμενο είναι να φτιάξετε οποιοδήποτε σχήμα, σύμβολο ή ό,τι ζωγραφιά αγαπάτε και έχει κάποιο νόημα για σας σε κάθε ένα κενό του σταυρού με την εξής σειρά

1ον πάνω αριστερά

2ον πάνω δεξιά

3ον κάτω αριστερά

4ον κάτω δεξιά

Είναι αρκετά σημαντικό να γίνει με αυτή τη σειρά, διότι οι ερωτήσεις που κάνουμε υποσυνείδητα μπορεί να απαντηθούν μόνο με αυτόν τον τρόπο.
Όταν συμπληρώσετε τον σταυρό δείτε τις ερωτήσεις...
Οι πραγματικές ερωτήσεις είναι:

Ανάλογα λοιπόν με τη ζωγραφιά που θα κάνει το άτομο, αυτή θα είναι η απάντηση του υποσυνείδητου στις παραπάνω ερωτήσεις.
Ουσιαστικά η κρυφές ερωτήσεις αυτού του τεστ, είναι "πως βλέπω τον εαυτό μου μέσα μου". Ο τρόπος που νομίζει το άτομο ότι τον βλέπει η οικογένεια και η κοινωνία απαντάει σε αυτήν την ερώτηση, ενώ οι δύο κάτω ερωτήσεις κρύβουν την ερώτηση "πως βλέπω εμένα στον έξω κόσμο".

Γενικά στην αρχή αυτό το τεστ δεν θα σας δώσει πολλές πληροφορίες για το άτομο, αλλά αυτές που θα σας δώσει θα είναι εξαιρετικά ουσιαστικές!